Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00704
13-05-1976
Samenvatting
Structuurnota: uitbreiding investerings-premieregeling t.b.v MR 14 mei.
Het plan van EZ voor de uitbreiding van de bestaande investeringspremieregeling voor het gehele land zal waarschijnlijk in strijd komen met de afspraken die in EEG-verband zijn gemaakt over de coördinatie van steunregelingen met regionale strekking. Op basis hiervan mag géén steun worden verleend voor het gehele grond gebied. Daarnaast zou de premie het intensiteitsmaximum van 20% overschrijden en mag eenzelfde sectorieel of regionaal probleem mag niet tegelijkertijd sectoriële en regionale steun verkrijgen. Vanuit EEG-oogpunt zou een dergelijke nieuwe regeling afgewezen moeten worden. Nederland heeft zich altijd sterk gemaakt voor afspraken op het terrein van coördinatie van regionale steunmaatregelen. Dit zou hiermee in conflict zijn.