Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00709
13-06-1977
Samenvatting
Memorandum betreft WIR.
In interdepartementaal overleg is een mogelijke gedragslijn van Nederland besproken. Er is door de Commissie, met het oog op aanstaande verkiezingen, geen termijn gesteld waarbinnen Nederland moet reageren. Het is niet wenselijk te reageren voor een standpunt is bepaald. Dit sluit echter niet uit dat het ambtelijk overleg gewoon kan doorgaan en dat de Commissie en andere lidstaten via andere wegen gewezen kunnen worden op het macro-economische en politieke belang van de WIR. In eerste instantie dient begrip te worden gevonden voor een selectieve investeringsgedachte en daarna kan evt. een discussie in de Raad plaatsvinden. De discussie met de EC dient met de verschillende betrokken Commissarissen plaats te vinden om te voorkomen dat alleen de concurrentie aspecten aandacht krijgen. Om deze reden lijkt het Van Berckel minder opportuun een gesprek met alleen Jenkins aan te gaan.