Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00771
02-11-1982
Samenvatting
Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese Integratie en Associatieproblemen van 2 november 1982.
Nederland verwelkomt het Memorandum Pisani en daarmee de mogelijkheid tot een fundamentele discussie over het communautaire ontwikkelingsbeleid. De Commissie zou echter meer het accent moeten leggen op een werelwijde oriëntatie van de ontwikkelingssamenwerking. De nadruk in het Memorandum ligt te sterk op hulpaspecten terwijl de structurele vraagstukken weinig aandacht krijgen. Ook besteedt het weinig aandacht aan de samenhang tussen nationaal en communautair beleid. Ook dient gewaakt te worden dat een door de EC voorgestelde dialoog met ontwikkelingslanden niet leidt tot een te stringente conditionalisering.
Hoewel het onvermijdelijk is dat ACP-landen en het Middellandse Zee-gebied een zekere prioriteit blijven genieten, blijft Nederland streven naar een evenwichtige verdeling van de hulpgelden op basis van meer functionele criteria. Uitbouw van de betrekking met Latijns-Amerika en Azië dient voldoende aandacht te krijgen. Nederland zet vraagtekens bij het Commissievoorstel om de Lomé-overeenkomst te doen opvolgen door een akkoord van onbepaalde duur.
Zie ook