Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 c. Vervolgactiviteiten naar aanleiding van de Europese Raad van 17, 18 en 19 juni 1983.
Lubbers vraagt zich af of er van Nederlandse zijde nog iets zou moeten worden ondernomen om te bevorderen dat de in het najaar te houden Europese Raad een succes wordt. De interventie van Lubbers op basis van de motie-De Vries (stimuleringsmaatregelen) heeft geleid tot een verzoek aan de Europese Commissie. Over financieringsystemen is nog niets beslist. Van den Broek vraagt aandacht van Financiën voor de Nederlandse bidjrage aan de lusten-lastenproblematiek. Het is niet mogelijk voortdurend een afwijzende houding in te nemen. De raad stemt ermee in dat in september in de REZ over vervolgactiviteiten zal worden gesproken.