Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag informele bijeenkomst ministers van BZ, La Celle-St. Cloud, 18/19 feb. 1984.
De bijeenkomst vormde de eerste gelegenheid, na het echec van de Europese Raad te Athene, voor een algemene en systematische bespreking van het geheel der dossiers die sindsdien onopgelost zijn gebleven, waaronder financiƫle discipline, uitbreiding eigen middelen, budgettaire onevenwichtigheden, landbouw en nieuw beleid. Nederland heeft een voorkeur uitgesproken voor het systeem van het Griekse voorzitterschap ter oplossing van het budgettaire vraagstuk. Daarnaast heeft Rutten de onaanvaardbaarheid van de BTW-modulatie onderstreept. Ten aanzien van landbouw is gezegd dat Nederland 99 miljoen ton op dit ogenblik het maximaal haalbare acht. Over nieuw beleid is niet uitvoerig gesproken, Rutten heeft wel duidelijk gemaakt dat voor Nederland voortgang t.a.v. de interne markt en het transportbeleid onontbeerlijk is om tot overeenstemming over het geheel te komen.