Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00959
18-09-1980
Samenvatting
576. Nederlands steunbeleid. Bezoek minister van Aardenne aan de Europese Commissie.
Van Aardenne is voornemens op korte termijn een aantal dossiers inzake het Nederlandse steunbeleid te bespreken met de Europese Commissie. In een interne EZ-nota aan Van Aardenne werd opgemerkt dat 'in het streven ons verzwakte bedrijfsleven van noodzakelijke financiële middelen te voorzien wegen gezocht worden die ons in toenemende mate in conflict brengen met de spelregels die de Europese Commissie, daarin gesteund door het Hof, hanteert.' Het is niet te verwachten dat de Commissie zich soepel zal opstellen in het gesprek. Van Aardenne zou er goed aan doen zo stevig mogelijk beslagen ten ijs te komen inzake de kwestie van wat al dan niet kan of mag in het kader van de toepassing van de art. 92 e.v. Zaak is dat BZ betrokken wordt in de ambtelijke voorbereidingen van het gesprek.