Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00961
17-11-1980
Actoren
Memorandum en verslag
Samenvatting
741. Verslag van het gesprek van Minister van Aardenne met de Europese Commissie over het Nederlandse steunbeleid, 30 oktober jl.
Aan de hand van het door EZ opgestelde verslag (bijlage) kan worden geconcludeerd dat het gesprek nauwelijks nieuwe gezichtspunten heeft opgeleverd. Hoewel de commissieleden begrip hebben voor de Nederlandse problematiek kunnen de middelen die Nederland daarvoor wil gebruiken de concurrentie met buitenlandse bedrijven vervalsen. Derhalve blijft toetsing van nationale steunmaatregelen aan het communautair belang noodzakelijk. De Commissie lijkt evenmin bereid om meer prioriteit te gaan toekennen aan industriepolitieke criteria in haar mededingingsbeleid. Dit zal de verdere ontwikkeling van een industrie-versterkend beleid in Nederland ernstig bemoeilijken. Eind november/december zal een nieuw gesprek plaatsvinden.