Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Toetredingsonderhandelingen Spanje. Nabeschouwing 14e ministersconferentie.
Het eerste onderhandelingscontact met de nieuwe Spaanse regering heeft minder opgeleverd dan gehoopt. Spanje lijkt aan te sturen op een zo breed mogelijk eindpakket. Onhanteerbaarheid vergroot de mislukkingskans, met alle psychologische effecten van dien. Het lijkt ook in Spaans belang zich bij de tot dusverre door de Gemeenschap gevolgde stap-voor-stap methode aan te sluiten. De oorzaken van de mislukking lijken te liggen bij zowel voorzitterschap en een gewijzigde aanpak van de nieuwe Spaanse delegatie. Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat kwantitatieve restricties en textiel bij een reeks lidstaten gevoeligheden oproepen die niet stimuleren tot concessiebereidheid.