Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Nr. 489. Publicatie rapport 'Europese Veiligheid' (MR 13 juni 1975, punt 18).
Merckelbach is van mening dat het rapport gepubliceerd moet worden, maar wel met de mededeling dat de regering geen standpunt heeft, maar zelfs ook geen standpunt in het vooruitzicht zal stellen. In het elitegezelschap van de commissie heeft zich een 'choc des opinions' voorgedaan waaruit geen overwinnaar tevoorschijn is gekomen. De waarde hiervan is zowel voor de regering als voor de publieke meningsvorming zeer betrekkelijk. Om politieke redenen is het niet mogelijk de commissie op te heffen, wel kan deze op een laag pitje worden gezet. Het vacuum dat daardoor zou kunnen ontstaan kan opgevuld worden door het NIVV. Het kabinet zal zich moeten beraden over advisering en beïnvloeding van de publieke opinie mbt. vraagstukken van vrede en veiligheid.