Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands

E. de Vries


Achternaam:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Voornaam:
Roepnaam:
Geslacht:
Titulatuur:
Geboortedatum:
Sterfdatum:
  Vries
  E.
  de
  Egbert
  Bert
  Man
  prof. dr. ir.
  29-1-1901
 

Functie: Voorzitter
Aantekeningen: van de informele interdepartementale commissie inzake de technische hulp. (1949)

Functie: Voorzitter
Aantekeningen: van de Commissie inzake de aanpassing van het Hoger Onderwijs aan Internationale Behoeften, 1950

Functie: Lid
Aantekeningen: Van de Nederlandse delegatie naar de Wetenschappelijke Conferentie van de VN voor het behoud en gebruik van natuurlijke hulpbronnen (UNSCCUR)(1949)

Functie: Raadadviseur
Aantekeningen: voor Economische Zaken, Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, 1949, 1950

Functie: Waarnemend voorzitter
Aantekeningen: van de NOVIB, 1963

Functie: Voorzitter Withall
Aantekeningen: 1950

Functie: Wnd. hoofd
vanaf 1947 tot 1948
Aantekeningen: van de afdeling Economische Zaken van het Ministerie van Overzeese gebiedsdelen

Functie: Hoofd 4e afd. MINUOR
vanaf 1950

Functie: Verbonden
vanaf 1950 tot 1956
Aantekeningen: aan de IBRD/Wereldbank als economisch adviseur, tevens hoofd van de landbouwkundige afdeling

Functie: Rector ISS
vanaf 1956
Aantekeningen: Ook 11-11-1963. Niet meer in 1967

Functie: Lid NAR
vanaf 22-01-1964 tot 24-03-1966

Documenten