Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Kiesraad

Naam archiefvormer Kiesraad
Naam, varianten
Periode van bestaan 1951-heden
Organisatie en inrichting

De Kiesraad werd in 1951 ingesteld als opvolger van het Centraal Stembureau, waarbij tevens de adviserende taak van dit orgaan in de Kieswet werd vastgelegd. De leden worden bij Koninklijk Besluit voor vier jaar benoemd op grond van deskundigheid.

Taak, activiteiten

Adviesorgaan van de regering en de Eerste en Tweede Kamer over vraagstukken op het gebied van het kiesrecht. Ook fungeert de Kiesraad als centraal stembureau voor de Eerste-Kamerverkiezingen, voor de Tweede-Kamerverkiezingen en voor de Europese verkiezingen.

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Kiesraad (1951-2006)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.04.113)
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Kiesraad en taakvoorgangers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (1932) 1951-2006
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) plaatsingslijst
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. nr. 39. Diverse stukken Kiesraad.

Bevat het interimrapport en het eindrapport van de commissie-Van Schaik, 1951-1954.

2 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 51. Grondwetsherziening districtenstelsel, 1973/1975.

Kamerstukken betreffende de 'Nota inzake grondwetsherziening' en een dossier met correspondentie, nota's en notities ter voorbereiding en afhandeling van adviezen aan de minister van Binnenlandse Zaken over het districtenstelsel.

 

inv. nr. 52. Staatscommissie Kieswet, diverse onderwerpen.

Correspondentie, nota's en notities ter voorbereiding en afhandeling van adviezen aan de minister over onderwerpen voortkomend uit de 'Proeve', de rapporten van de commissie-Cals/Donner en de wetgeving omtrent de grondwetsherziening. Tevens zijn aanwezig het eerste en tweede rapport van de commissie-Cals/Donner en enkele ongeordende stukken. 1966-1975.

 

inv. nr. 53. 'Grondwet'.

Kamerstukken en dossiers met correspondentie, nota's en notities ter voorbereiding en afhandeling van adviezen aan de minister, geordend per wetsontwerp. 1967-1979.

 

inv. nr. 64. 'Diversen'.

Onder meer een dossier met correspondentie, nota's en notities ter voorbereiding en afhandeling van adviezen aan de minister betreffende de grondwetsherziening. 'Wet 11 maart 1972, Stb. 104. Verlaging kiesgerechtigde leeftijd'.

3 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

inv. nr. 52. Staatscommissie Kieswet, diverse onderwerpen.

Correspondentie, nota's en notities ter voorbereiding en afhandeling van adviezen aan de minister over onderwerpen samenhangend met de 'Proeve', de rapporten van de commissie-Cals/Donner en de wetgeving omtrent de grondwetsherziening. Tevens zijn aanwezig het eerste en tweede rapport van de commissie-Cals/Donner en enkele ongeordende stukken. 1966-1975.

 


Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Kiesraad (1951-2006)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.04.113)
  
Naam archiefcollectie Kiesraad en taakvoorgangers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (1932) 1951-2006
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) plaatsingslijst
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. nr. 39. Diverse stukken Kiesraad.

Bevat het interimrapport en het eindrapport van de commissie-Van Schaik, 1951-1954.

2 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 51. Grondwetsherziening districtenstelsel, 1973/1975.

Kamerstukken betreffende de 'Nota inzake grondwetsherziening' en een dossier met correspondentie, nota's en notities ter voorbereiding en afhandeling van adviezen aan de minister van Binnenlandse Zaken over het districtenstelsel.

 

inv. nr. 52. Staatscommissie Kieswet, diverse onderwerpen.

Correspondentie, nota's en notities ter voorbereiding en afhandeling van adviezen aan de minister over onderwerpen voortkomend uit de 'Proeve', de rapporten van de commissie-Cals/Donner en de wetgeving omtrent de grondwetsherziening. Tevens zijn aanwezig het eerste en tweede rapport van de commissie-Cals/Donner en enkele ongeordende stukken. 1966-1975.

 

inv. nr. 53. 'Grondwet'.

Kamerstukken en dossiers met correspondentie, nota's en notities ter voorbereiding en afhandeling van adviezen aan de minister, geordend per wetsontwerp. 1967-1979.

 

inv. nr. 64. 'Diversen'.

Onder meer een dossier met correspondentie, nota's en notities ter voorbereiding en afhandeling van adviezen aan de minister betreffende de grondwetsherziening. 'Wet 11 maart 1972, Stb. 104. Verlaging kiesgerechtigde leeftijd'.

3 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

inv. nr. 52. Staatscommissie Kieswet, diverse onderwerpen.

Correspondentie, nota's en notities ter voorbereiding en afhandeling van adviezen aan de minister over onderwerpen samenhangend met de 'Proeve', de rapporten van de commissie-Cals/Donner en de wetgeving omtrent de grondwetsherziening. Tevens zijn aanwezig het eerste en tweede rapport van de commissie-Cals/Donner en enkele ongeordende stukken. 1966-1975.