Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Wiardi Beckmanstichting

Naam archiefvormer Wiardi Beckmanstichting
Naam, varianten WBS
Periode van bestaan 1946-heden
Organisatie en inrichting

Wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid (PVDA). De WBS was sinds 1946 georganiseerd in diverse secties en commissies. Een vaste staf onder leiding van een directeur coördineerde de activiteiten, een curatorium trad op als toezichthouder.

Taak, activiteiten

In de eerste jaren fungeerde de WBS vooral als propaganda- en kadervomingsinstituut. Het scholingselement maakte geleidelijk plaats voor wetenschappelijk onderzoek en het uitgeven van publicaties. De secties en commissies van de WBS bestudeerden de problemen die zich voordeden op hun onderzoeksterrein en gaven daarover voorlichting.

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Wiardi Beckmanstichting (1946-1995)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam ()
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archief WBS
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) voorlopige lijst (digitaal beschikbaar)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-J. Donner
Inhoud

Stukken van de Commissie Politieke Partijen, onderdeel van de Juridische Werkgroep van de Wiardi Beckmanstichting. Deze commissie werd ingesteld in 1949 en stond onder leiding van R. Kranenburg. (Haar rapport is gepubliceerd: R. Kranenburg e.a., 'Een statuut voor politieke partijen', Socialisme en democratie (1950) 674-689.)

- inv. nr. 20. Stencils, 1949.

Bevat een dossier van van de Commissie Politieke Partijen met notulen, een convocatie en documentatie.

- inv. nr. 25. Brieven, 1950.

Bevat een dossier van de Commissie Politieke Partijen met enkele stencils die betrekking hebben op het eindrapport.

- inv. nr. 30. Stencils, 1950.

Bevat een dossier van de Commissie Politieke Partijen waarin haar rapport, notulen, convocaties, stukken betreffende een conferentie over het thema en documentatie.

 

inv. nr. 394. 'Documentatie Kiesstelsel, 1968'

Bevat het ledendossier van E.F. Albrecht, lid van de Commissie-J. Donner, 1951-1956, met vele stukken van deze commissie: genummerde commissiestukken (notulen van plenaire en subcommissie-vergaderingen, convocaties, nota's), nu en dan voorzien van marginalia. Het dossier bevat tevens de uitnodiging voor het commissielidmaatschap, een door de commissie aangelegd documentatiesysteem, correspondentie met andere commissieleden en het interimrapport.

 

 

2 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

Stukken van de Commissie-Grondwetsherziening van de Wiardi Beckmanstichting. De commissie werd voorgezeten door A. Vondeling, leden waren onder anderen J. van den Berg, E. van Thijn, C. de Galan, L. Prakke en J. Kooiman. De commissie werd ingesteld naar aanleiding van het verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken aan de WBS om een commentaar op de 'Proeve'.

- inv. nr. 206. Stencils, 1966-1967.

Bevat een dossier van de commissie met notulen, convocaties en documentatie 

- inv. nr. 221. Stencils, 1966-1967.

Bevat een dossier van de commissie met notulen, convocaties en documentatie.

- inv. nr. 233. Stencils, 1967-1968.

Bevat een dossier van de commissie met notulen, nota's, convocaties en concepten voor het uit te brengen rapport.

- inv. nr. 243. Brieven, 1968-1969.

Bevat correspondentie van en aan de commissie, voornamelijk betreffende het kiesstelsel en afkomstig van F. Allema, 1967-1969.

- inv. nr. 247. Stencils, 1968-1969.

Bevat een dossier van de commissie met notulen, stukken betreffende een 'hearing' over het thema gehouden op 20-1-1969, alsmede concepten en definitieve versies van het interimrapport en het rapport.

3 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

Stukken van de Commissie-Grondwetsherziening van de Wiardi Beckmanstichting. De commissie werd voorgezeten door A. Vondeling, leden waren onder anderen J. van den Berg, E. van Thijn, C. de Galan, L. Prakke en J. Kooiman. De commissie werd ingesteld naar aanleiding van het verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken aan de WBS om een commentaar op de 'Proeve'.

- inv. nr. 206. Stencils, 1966-1967.

Bevat een dossier van de commissie met notulen, convocaties en documentatie 

- inv. nr. 221. Stencils, 1966-1967.

Bevat een dossier van de commissie met notulen, convocaties en documentatie.

- inv. nr. 233. Stencils, 1967-1968.

Bevat een dossier van de commissie met notulen, nota's, convocaties en concepten voor het uit te brengen rapport.

- inv. nr. 243. Brieven, 1968-1969.

Bevat correspondentie van en aan de commissie, voornamelijk betreffende het kiesstelsel en afkomstig van F. Allema, 1967-1969.

- inv. nr. 247. Stencils, 1968-1969.

Bevat een dossier van de commissie met notulen, stukken betreffende een 'hearing' over het thema gehouden op 20-1-1969, alsmede concepten en definitieve versies van het interimrapport en het rapport.


Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Wiardi Beckmanstichting (1946-1995)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam ()
  
Naam archiefcollectie Archief WBS
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) voorlopige lijst (digitaal beschikbaar)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-J. Donner
Inhoud

Stukken van de Commissie Politieke Partijen, onderdeel van de Juridische Werkgroep van de Wiardi Beckmanstichting. Deze commissie werd ingesteld in 1949 en stond onder leiding van R. Kranenburg. (Haar rapport is gepubliceerd: R. Kranenburg e.a., 'Een statuut voor politieke partijen', Socialisme en democratie (1950) 674-689.)

- inv. nr. 20. Stencils, 1949.

Bevat een dossier van van de Commissie Politieke Partijen met notulen, een convocatie en documentatie.

- inv. nr. 25. Brieven, 1950.

Bevat een dossier van de Commissie Politieke Partijen met enkele stencils die betrekking hebben op het eindrapport.

- inv. nr. 30. Stencils, 1950.

Bevat een dossier van de Commissie Politieke Partijen waarin haar rapport, notulen, convocaties, stukken betreffende een conferentie over het thema en documentatie.

 

inv. nr. 394. 'Documentatie Kiesstelsel, 1968'

Bevat het ledendossier van E.F. Albrecht, lid van de Commissie-J. Donner, 1951-1956, met vele stukken van deze commissie: genummerde commissiestukken (notulen van plenaire en subcommissie-vergaderingen, convocaties, nota's), nu en dan voorzien van marginalia. Het dossier bevat tevens de uitnodiging voor het commissielidmaatschap, een door de commissie aangelegd documentatiesysteem, correspondentie met andere commissieleden en het interimrapport.

 

 

2 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

Stukken van de Commissie-Grondwetsherziening van de Wiardi Beckmanstichting. De commissie werd voorgezeten door A. Vondeling, leden waren onder anderen J. van den Berg, E. van Thijn, C. de Galan, L. Prakke en J. Kooiman. De commissie werd ingesteld naar aanleiding van het verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken aan de WBS om een commentaar op de 'Proeve'.

- inv. nr. 206. Stencils, 1966-1967.

Bevat een dossier van de commissie met notulen, convocaties en documentatie 

- inv. nr. 221. Stencils, 1966-1967.

Bevat een dossier van de commissie met notulen, convocaties en documentatie.

- inv. nr. 233. Stencils, 1967-1968.

Bevat een dossier van de commissie met notulen, nota's, convocaties en concepten voor het uit te brengen rapport.

- inv. nr. 243. Brieven, 1968-1969.

Bevat correspondentie van en aan de commissie, voornamelijk betreffende het kiesstelsel en afkomstig van F. Allema, 1967-1969.

- inv. nr. 247. Stencils, 1968-1969.

Bevat een dossier van de commissie met notulen, stukken betreffende een 'hearing' over het thema gehouden op 20-1-1969, alsmede concepten en definitieve versies van het interimrapport en het rapport.

3 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

Stukken van de Commissie-Grondwetsherziening van de Wiardi Beckmanstichting. De commissie werd voorgezeten door A. Vondeling, leden waren onder anderen J. van den Berg, E. van Thijn, C. de Galan, L. Prakke en J. Kooiman. De commissie werd ingesteld naar aanleiding van het verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken aan de WBS om een commentaar op de 'Proeve'.

- inv. nr. 206. Stencils, 1966-1967.

Bevat een dossier van de commissie met notulen, convocaties en documentatie 

- inv. nr. 221. Stencils, 1966-1967.

Bevat een dossier van de commissie met notulen, convocaties en documentatie.

- inv. nr. 233. Stencils, 1967-1968.

Bevat een dossier van de commissie met notulen, nota's, convocaties en concepten voor het uit te brengen rapport.

- inv. nr. 243. Brieven, 1968-1969.

Bevat correspondentie van en aan de commissie, voornamelijk betreffende het kiesstelsel en afkomstig van F. Allema, 1967-1969.

- inv. nr. 247. Stencils, 1968-1969.

Bevat een dossier van de commissie met notulen, stukken betreffende een 'hearing' over het thema gehouden op 20-1-1969, alsmede concepten en definitieve versies van het interimrapport en het rapport.