Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Bergh, G. van den

Leefjaren 1890-1966
Politieke partij / richting SDAP; PVDA
Functie(s) jurist; hoogleraar aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam 1936-1940 en 1945-1960; lid van de Tweede Kamer 1925-1933; 1928-1963 lid van het Centraal Stembureau, na 1946 de Kiesraad, voorzitter 1951-1963.
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC

Literatuur van persoon in literatuurlijst

G. van den Bergh, Herziening der herziening. Rede bij de 321ste herdenking van de Stichtingsdag der Inrichting voor Hoger Onderwijs te Amsterdam, uitgesproken op 8 Jan. 1953 (Amsterdam 1953).

G. van den Bergh, Het initiatief-voorstel Oud c.s. tot herziening van de Grondwet (Amsterdam 1956).

Opmerkingen

Het Archief George van den Bergh, 1910-1962 (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam) bevat blijkens de voorlopige plaatsingslijst geen specifieke dossiers over het lidmaatschap van grondwetscommissies of grondwetsherziening. Ingezien zijn:

- inv. nr. 1 ( Correspondentie (ingeplakt in twee delen), c. 1914-1943.

De omslagen bevatten 2 brieven van de Proportional Representation Society (Londen), 1918 en 1929 en correspondentie met Albarda, echter niet specifiek betreffende de Grondwet.

- inv. nr. 6. Kiesrechtvraagstuk.

De doos bevat 7 omslagen met opschriften. Geen van de omslagen bevat dossiers van de (grondwets)commissies waarin Van den Bergh zitting heeft gehad. De omslag 'kiesrecht' bevat een aan Van den Bergh doorgestuurd verzoek van J.B. Kan om commentaar op een advies van de Raad van State betreffende de wijziging van de Kieswet, Provinciale wet en Gemeentewet (1923) en zijn concept-antwoord, waarin wordt gerefereerd aan de Grondwetsherziening die aan dit wetsontwerp ten grondslag lag.

- inv. nr. 9. Diversen.

De omslag 'curiosa reis Israël' bevat teksten van lezingen van Van den Bergh: 'The advantages and disadvantages of a written constitution' en 'Bicameralism or Unicameralism' gehouden aan de Law Faculty van de Hebrew University. De omslag 'Diversen en krant met foto's' bevat een recensie van Van den Bergh (2-8-1945) van de publicatie: 'Nieuwe Grondwetsartikelen. Een bijdrage tot herstel en vernieuwing, door Prof. Mr. C.P.M. Romme.' Daarnaast bevat deze omslag een notitie uit 1936 met een opsomming van 40 commissies, besturen enz. waarin Van den Bergh zitting had, waaronder de 'Staatscommissie Grondwetsherziening 1936'. Inhoudelijke stukken ontbreken echter.

Algemeen

Functie(s) jurist; hoogleraar aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam 1936-1940 en 1945-1960; lid van de Tweede Kamer 1925-1933; 1928-1963 lid van het Centraal Stembureau, na 1946 de Kiesraad, voorzitter 1951-1963.
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC

Literatuur van persoon in literatuurlijst

G. van den Bergh, Herziening der herziening. Rede bij de 321ste herdenking van de Stichtingsdag der Inrichting voor Hoger Onderwijs te Amsterdam, uitgesproken op 8 Jan. 1953 (Amsterdam 1953).

G. van den Bergh, Het initiatief-voorstel Oud c.s. tot herziening van de Grondwet (Amsterdam 1956).


Commissies

Zitting in:


Betrokken bij:


Archivalia

Opmerkingen

Het Archief George van den Bergh, 1910-1962 (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam) bevat blijkens de voorlopige plaatsingslijst geen specifieke dossiers over het lidmaatschap van grondwetscommissies of grondwetsherziening. Ingezien zijn:

- inv. nr. 1 ( Correspondentie (ingeplakt in twee delen), c. 1914-1943.

De omslagen bevatten 2 brieven van de Proportional Representation Society (Londen), 1918 en 1929 en correspondentie met Albarda, echter niet specifiek betreffende de Grondwet.

- inv. nr. 6. Kiesrechtvraagstuk.

De doos bevat 7 omslagen met opschriften. Geen van de omslagen bevat dossiers van de (grondwets)commissies waarin Van den Bergh zitting heeft gehad. De omslag 'kiesrecht' bevat een aan Van den Bergh doorgestuurd verzoek van J.B. Kan om commentaar op een advies van de Raad van State betreffende de wijziging van de Kieswet, Provinciale wet en Gemeentewet (1923) en zijn concept-antwoord, waarin wordt gerefereerd aan de Grondwetsherziening die aan dit wetsontwerp ten grondslag lag.

- inv. nr. 9. Diversen.

De omslag 'curiosa reis Israël' bevat teksten van lezingen van Van den Bergh: 'The advantages and disadvantages of a written constitution' en 'Bicameralism or Unicameralism' gehouden aan de Law Faculty van de Hebrew University. De omslag 'Diversen en krant met foto's' bevat een recensie van Van den Bergh (2-8-1945) van de publicatie: 'Nieuwe Grondwetsartikelen. Een bijdrage tot herstel en vernieuwing, door Prof. Mr. C.P.M. Romme.' Daarnaast bevat deze omslag een notitie uit 1936 met een opsomming van 40 commissies, besturen enz. waarin Van den Bergh zitting had, waaronder de 'Staatscommissie Grondwetsherziening 1936'. Inhoudelijke stukken ontbreken echter.