Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Molenaar, A.N.

Leefjaren 1888-1958
Politieke partij / richting PVDV; VVD
Functie(s) jurist; lid van de Eerste Kamer, fractievoorzitter 1946-1958 ; hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Leiden 1947-1951 (buitengewoon) en 1951-1958
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC

Literatuur van persoon in literatuurlijst

A.N. Molenaar, Staatkundige perspectieven (Leiden 1945).

A.N. Molenaar, '3 November 1948: de Grondwet 100 jaar', De Gids 111 (1948), afl. 4, 90-104 [in deze aflevering ook nog andere relevante bijdragen].

Zitting in:


Betrokken bij:

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Collectie A.N. Molenaar (1909-1958)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.21.183.57)
Meer Verberg

Naam Molenaar, A.N.
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) 'Inventaris van de stukken afkomstig van A.N. Molenaar (1888-1958) 1977 D9.224 en 1978' (met supplementen)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

De inv. nrs. 1-9 (Correspondentie gevoerd tijdens zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer over particuliere, politieke en arbeidsrechtelijke aangelegenheden. 1947-1958. Alfabetisch op afzender geordend) bevatten uiteenlopende correspondentie. De correspondentie met het secretariaat van de staatscommissie, hieronder niet apart vermeld, is gerubriceerd onder de 'S'. Voorts zijn aanwezig:

- inv. nr. 3. Juni-december 1950.

Onder de letter 'B' correspondentie met adjunct-secretaris Bok en onder 'O' brieven aan P.J. Oud.

- inv. nr. 4. Januari 1950

De omslag bestrijkt het gehele parlementaire jaar 1950-1951 en bevat onder 'G' correspondentie met W.J. Geertsema, onder 'J' correspondentie met E.H. s'Jacob, onder 'K' correspondentie met B.J. Krijgsman, onder 'N' een handgeschreven briefje van adjunct-secretaris Van Nispen, onder 'O' een briefje aan Oud en onder 'W' een briefje aan W.C. Wendelaar betreffende de grondwetsherziening.

- inv. nr. 5. Zittingsjaar 1951-1952.

Onder 'J' correspondentie met E.H. s'Jacob en onder 'V' brieven aan R.H. de Vos van Steenwijk betreffende de grondwetsherziening.

- inv. nr. 6. Zittingsjaar 1952-1953

Onder 'O' brieven aan P.J. Oud betreffende de grondwetsherziening.

2 
Commissie Commissie-Van Eysinga
Inhoud

inv. nr. 3. Juni-december 1950.

Correspondentie. Onder 'E' correspondentie met W.J.M. van Eysinga, onder 'F' brieven aan J.P.A. François, onder 'P' brieven aan H.F. van Panhuys, onder 'R' correspondentie met J.V. Rijpperda Wierdsma en onder 'S' correspondentie met A.M. Stuyt en A.J.M. van Nispen tot Pannerden inzake voorstellen voor de commissie-Van Eysinga.

 

inv. nr. 4. Januari 1951 (zittingsjaar 1951-1952).

Correspondentie. Onder 'R' brieven aan J.V. Rijpperda Wierdsma inzake het eindrapport van de commissie-Van Eysinga.

Opmerkingen overig

Tevens nagezien de inv. nrs. 17 ('Politieke bescheiden' betreffende zijn Eerste-Kamerlidmaatschap. 1950-1956) en 25 (Diverse ingekomen rapporten, afschriften van brieven en brochures. 1940-1950); deze bevatten echter geen relevant materiaal.

Algemeen

Functie(s) jurist; lid van de Eerste Kamer, fractievoorzitter 1946-1958 ; hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Leiden 1947-1951 (buitengewoon) en 1951-1958
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC

Literatuur van persoon in literatuurlijst

A.N. Molenaar, Staatkundige perspectieven (Leiden 1945).

A.N. Molenaar, '3 November 1948: de Grondwet 100 jaar', De Gids 111 (1948), afl. 4, 90-104 [in deze aflevering ook nog andere relevante bijdragen].


Commissies

Zitting in:


Betrokken bij:


Archivalia

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Collectie A.N. Molenaar (1909-1958)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.21.183.57)
Naam Molenaar, A.N.
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) 'Inventaris van de stukken afkomstig van A.N. Molenaar (1888-1958) 1977 D9.224 en 1978' (met supplementen)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

De inv. nrs. 1-9 (Correspondentie gevoerd tijdens zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer over particuliere, politieke en arbeidsrechtelijke aangelegenheden. 1947-1958. Alfabetisch op afzender geordend) bevatten uiteenlopende correspondentie. De correspondentie met het secretariaat van de staatscommissie, hieronder niet apart vermeld, is gerubriceerd onder de 'S'. Voorts zijn aanwezig:

- inv. nr. 3. Juni-december 1950.

Onder de letter 'B' correspondentie met adjunct-secretaris Bok en onder 'O' brieven aan P.J. Oud.

- inv. nr. 4. Januari 1950

De omslag bestrijkt het gehele parlementaire jaar 1950-1951 en bevat onder 'G' correspondentie met W.J. Geertsema, onder 'J' correspondentie met E.H. s'Jacob, onder 'K' correspondentie met B.J. Krijgsman, onder 'N' een handgeschreven briefje van adjunct-secretaris Van Nispen, onder 'O' een briefje aan Oud en onder 'W' een briefje aan W.C. Wendelaar betreffende de grondwetsherziening.

- inv. nr. 5. Zittingsjaar 1951-1952.

Onder 'J' correspondentie met E.H. s'Jacob en onder 'V' brieven aan R.H. de Vos van Steenwijk betreffende de grondwetsherziening.

- inv. nr. 6. Zittingsjaar 1952-1953

Onder 'O' brieven aan P.J. Oud betreffende de grondwetsherziening.

2 
Commissie Commissie-Van Eysinga
Inhoud

inv. nr. 3. Juni-december 1950.

Correspondentie. Onder 'E' correspondentie met W.J.M. van Eysinga, onder 'F' brieven aan J.P.A. François, onder 'P' brieven aan H.F. van Panhuys, onder 'R' correspondentie met J.V. Rijpperda Wierdsma en onder 'S' correspondentie met A.M. Stuyt en A.J.M. van Nispen tot Pannerden inzake voorstellen voor de commissie-Van Eysinga.

 

inv. nr. 4. Januari 1951 (zittingsjaar 1951-1952).

Correspondentie. Onder 'R' brieven aan J.V. Rijpperda Wierdsma inzake het eindrapport van de commissie-Van Eysinga.

Opmerkingen overig

Tevens nagezien de inv. nrs. 17 ('Politieke bescheiden' betreffende zijn Eerste-Kamerlidmaatschap. 1950-1956) en 25 (Diverse ingekomen rapporten, afschriften van brieven en brochures. 1940-1950); deze bevatten echter geen relevant materiaal.