Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A AW_K_X004v_022_1 B AW_G_X004v_022_1

A: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 4v, nr. 506 (primaire registratie).
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 4v, nr. 22 (na 1331 juli 22, wrs. vóór ca. 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Nairden ende Negenhoeven.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 138.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi ..Willaema grave etc. maken kond etc. Want wi noch onse ludeb van onsen weghen en ghiene landsceydinghe ghemaect en hebben tusken onsen luden van Naerden op die ene zide ende onsen luden van den Lienec ende van Neghenhoevend op dander zide, soe willen wi dat die van den Lienee ende van Neghenhoeven voirs. hoiren dijc weder maken ende houden als zi hier vormaels plaghen te doen om twater te scutten van dien van Naerden, ter tijd toe dat wise onderlinghe hebben doen sceyden of toit onsen wedersegghen.

In orkonde etc. Ghegheven tote Dordrechtf des gvierden daghes in maerte int jaer XXIIII°.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemh, Symoni de Benthemj et alios.

a
Will. AB; digniteitspunten ontbr. B.
b
onzen luden met beide eindletters n geëxpungeerd B.
c
Vene B.
d
tussen n en h een doorgestreepte m A.
e
Vene B.
f
Dordr. AB.
g
hier vriendaghes in ma, geëxpungeerd B.
h
Zuden. AB.
i
Sy A; Sy. B.
j
Benthē A; Benth. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de lieden van de Liene en van Negenhoeven