Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A AW_K_X006v_037_1 B AW_G_X005v_037_1

A: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 6v, nr. 521 (primaire registratie).
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 5v, nr. 37 (na 1331 juli 22, wrs. vóór ca. 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Jacob Scriver.

In de marge een kruis, met ernaast een ander teken.

Vgl. nrs. AW 12, 20, 21 en 36.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi Jacob den Scriverc oirlof ghegheven hebben ende gheven med desen brieve te vercoepen te vryen eyghen dartiend morghen lands legghende in Wesiper kerspele bi den Gheyne, alsoe als si gheleghenf sijn, die hi van ons te rechten leene te houden plach; ende soe wien hijt vercoept, dien coep sullen wi ghestade houden med desen brieve.

Ghegheven tote Hairlemg op sinte Clementsh dach int jaer ons Hereni M° CCC° XXVIII°.

[Dienstaantekening:]

Per episcopum Zudensemj.

a
Will. AB.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
Sc'ver B.
d
d gecorrigeerd uit een opgaande schacht A.
e
kerspele B.
f
ghelen A.
g
Haerl. B.
h
Clemens B.
i
ons Heren ontbr. B.
j
Zuden. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jacob de Schrijver