Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A AW_K_X010r_077_1 B AW_G_X008r_077_1

A: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 10r, nr. 561 (primaire registratie).
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 8r, nr. 75 (na 1331 juli 22, wrs. vóór ca. 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Roeloff Ludekijns z. van Aemstelredamme.

Editie/regest: Van der Laan, OB Amsterdam, p. 37-38, nr. 24.

Wi Willaema grave etc. makenb etc. dat Rolof Ludekiaenc f. van Aemstelredamed, Suwee sijn wijf ende Nellekijnf hoir dochter, Brechte Rollofg hoir dochter ende Hanne Hoveske hoir man, Aghetheh Rolof dochter ende Clays Duvinc hoir man jeghens ons verdinghet hebben van alsulker cormede als si ons sculdich waren om IIII lb. i groite, dair ons Rolof of vors.j voldaen hevet; van sulkerk coirmede voirscreven wize vry ende quite scelden.

In orkonde etc. Ghegheven te Harleml op sente Symonm ende Judenn dach int jaer van XXXo.

a
Will. AB.
b
m. A; maken cond B.
c
Ludekijns B.
d
Aemstelredamme B.
e
Zuwe B.
f
Nellek. A.
g
hier Rolf of Rols, doorgestreept A.
h
Aechte B.
i
hier Holl., doorgestreept A.
j
volgorde: vors. of B.
k
wilker B.
l
H'lem A; Haerlē B.
m
Sy. AB.
n
Jud' B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Roelof Ludekijnsz. van Amsterdam, zijn echtgenote Sue en hun met name genoemde dochters en schoonzoons