Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A AW_K_X014r_119_1 B AW_G_X011r_119_1

A: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 14r, nr. 603 (primaire registratie).
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 11r, nr. 116 (na 1336 sept. 15, wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Gerijt van Woude heren Gerijts z.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 227. – Enklaar, Ministerialiteit, p. 72, nr. 10. – Van der Laan, OB Amsterdam, p. 42, nr. 32.

Wi Willema graveb c van Heynnegouwend, van Hollande f ende here van Vrieslandg maken cont allen luden die desen h brief sullen sien of horen lesen dat wi ghegheven hebben ende gheven Gherijd van den Woude, heren Gherijds zonei van Assemdelfj, ende Alijtk sinen wive, Ghisekijns dochter verDouwen neve van Aemstelredamme, vry ende al dat recht dat vrye lude hebben in Kenemarlantl; vort soe sel Gherijd ende Alijtm sijn wijf voirscreven ende hore kindere alle erfnesse nemen dat hem op comen mach van dienst luden dat op hem luden besterven mach voirscreven, vrylic te nemen ende dair niet ane te verdieden, en ware dat si hem anders an huwelic verdieden.

Ghegheven in Middelburchn des donresdaghes na sinte Lucas daghe ewangeliste int jair ons Heren M° CCC° vier ende dortich.

a
Will. AB.
b
..grave B.
c
hier om een gat in het perkament heen geschreven A.
d
Heynn. A.
e
Holl. A.
f
hier van, doorgestreept A.
g
etc. i.p.v. van Heynnegouwen ... Vriesland B.
h
hier en in de volgende regels om een gerepareerde scheur in het perkament heen geschreven B.
i
door andere hand boven de regel toegevoegd B.
j
Assendelf B.
k
Alijd B.
l
Kenemarland B.
m
Alijd B.
n
Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gerard van den Woude, zoon van heer Gerard van Assendelft, en zijn echtgenote Aleid, dochter van Gizekijn neef van vrouw Douwe van Amsterdam