Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B AW_G_X011r_123_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 11r, nr. [119b] (ca. midden 14e eeuw, naar onbekend voorbeeld).
Opschrift:

Hugea van Loenre sloot.

Deze in AGH 316 later ingeschreven tekst heeft aldaar geen volgnummer gekregen; de oorkonde ontbreekt in het kleine register Amstelland, AGH 317.

Wi Willem grave van Henegouwenb, van Hollandc, van Zeeland ende d van Vriesland maken cont allen luden dat wi Hughen van Loenre sloet verlyet hebben ende verlyen sine woninghe die gheleghen is tote Loenen, die gheheten is Ten Velde, mit twintich morghen lands, item twaelf morghen lands die gheleghen zijn tot Juitfaes in de Batouwe, item twaelf morghen lands die gheleghen zijn int Neder ende van Jutfaes, van ons ende van onsen nacomelinghen him ende zinen nacomelinghen te houden te liene, dat an ons niet versterven en mach binnen afterzusterkind vander zwaertzide.

In orconde desen brieve bezeghelt mit onsen zeghel. Ghegheven te Haerlem des satersdaghes na Asscenciene daghe int jare ons Heren M CCC achte ende twintich.

a
Hug. B.
b
Hen'g. B.
c
Holl'nd B.
d
hier ontbreekt wel het woord here B.
e
de tweede c verbeterd uit s, en ook de volgende i gecorrigeerd B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hugo van Loenersloot