Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A AW_K_X016r_128_1 B AW_G_X012r_128_1

A: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 16r, nr. 609 (primaire registratie).
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 12r, nr. 122 (na 1336 sept. 15, wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Ghibe Hasen z.

In de onderstaande tekst wordt verwezen naar het voorafgaande nr. AW 127, waarin de dagtekening wordt genoemd die hier is weggelaten.

Willaema ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi bi heren Janne van Leyden onsen cappellaen, bi Diericc van der Made, Willaemd den Cuser onsen bailiu ende rentemeister van onsen lande van Aemstelle ende bi Gherarde Alewijns sone, onsen luden die wire toe ghezet hadden, hebben laten verdinghen Ghiben Hasen sone, Matten sinen wive, Aliden, Gherburch, Alebrechtf, endeg Burchghairth hore kinderen, van der coermiede dair zi in besculdicht waren omme III lb. Hollandsi, dair zi ons bi onsen rentemeister voirs., diere ons goede rekeninghe of doen salj, ghenoch of ghedaen hebben; ende sceldense van der coermiede quite met desen brieve, ten sie dat si hem namaels verdieden.

In orconde etc. Ghegheven op den selvenk dach ende int selvel jair voirs.

a
Will. A.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
Dier. AB.
d
Will. AB.
e
Gher. AB.
f
Alebr. AB.
g
ontbr. B.
h
Burgairt B.
i
Holl. AB.
j
diere ons ... sal boven de regel toegevoegd A.
k
ontbr. B.
l
ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gibe Hazenz., zijn echtgenote Matte en hun kinderen