Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A AW_K_X017r_140_1 B AW_G_X013r_140_1

A: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 17r, nr. 620[bis] (primaire registratie).

Degene die de teksten in het register nummerde kende de onderstaande oorkonde abusievelijk het nummer 620 toe dat ook al bij het voorafgaande nr. AW 139 staat, waarna hij dat veranderde in 620*.

B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 13r, nr. 134 (na 1336 sept. 15, wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Ghijsbrecht Otten z.

In de marge een kruis.

Zie het volgende nr. AW 141 voor de in de tekst genoemde grafelijke oorkonde waarmee Gijsbrecht Ottenz. toestemming krijgt tot verkoop van de 12 morgen in Vreeland.

Willaem ..grave van Heynnegouwena, van Hollandb ende here van Vrieslandc maken cond allen ludend dat wi omme Gode ende omme bede van vrienden weder ghegheven hebben Ghisebrechte Otten sone die hi jeghens ons verboirt hadde: int eerstef XII morghen lands ligghende te Vredeland, ende strecken uter Vechte tot an den indijc ende hebben beleghen met horen lande Symon Grieten sone an die zuytside ende Egghebrechtg van dienh Damme an die nortside, ende dese twaelf morghen lands voirscreven hebben wi hem gheoirloft te vercopen tot enen vryen eyghen met onsen open brieve die hi dair of bezeghelt hevet; voirt hebben wi hem verliet in rechten liene van ons te houden sestien morghen lands dair zine zaet op staet dair hi in woent te Mindeni, ende strecket uter Vechte tot in die Oude Drechte ende hebben beleghen met horen lande Zeburch Camps op die zuytside ende Melijsj van Minden op die nortside. Ende hier of sal hi ons gheven viertich pond Hollandsk, dair hi Willaeml den Cuser onsen rentemeyster van Aemstelreland ghenoch of ghedaen hevet, diere ons goede rekeninghe of doen sal.

Ghegheven in den Haghe des donresdaghes voir sinte Lauwerens dach int jair ons Heren M° CCC° sesse ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et commune consilium; G. Alewini.

a
Heynn. A.
b
Holl. A.
c
etc. i.p.v. van Heynnegouwen ... Vriesland B.
d
etc. i.p.v. allen luden B.
e
Ghisebr. A.
f
ontbr. B.
g
Egghebr. AB.
h
den B.
i
Muden B.
j
de s verbeterd uit een rechte stok A.
k
Holl. AB.
l
Will. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gijsbrecht Ottenz.