Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B BR_G_X001v_006_1 C BR_K_X001v_006_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 574 (groot register Brabant), f. 1v, nr. 3c (1326 mei 8-ws. 1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Idem.a

Deze tekst heeft geen contemporain (romeins) volgnummer.

C: AGH 575 (klein register Brabant), f. 1v, nr. 6 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).

Vgl. nr. BR 3, waarnaar deze notitie verwijst als zijnde een oorkonde met gelijkaardige inhoud. Hoewel niet expliciet vermeld, is onderstaande oorkonde mogelijk van dezelfde datum als dat nr. BR 3. – Deze schuldbrief werd op 19 november 1321 verkocht; zie nr. BR 9.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Item per aliam litteram similem prescripte debet civitas Machliniensisb domino comiti IIM lb. Tornacensiumc, unde dies erit ad Martinid hyemalise anno XXIIo.

 

Hec littera est sub Willelmof camerling.

a
nl. Mechelen, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. BR 3 B.
b
Machlinien. BC, ni bovengeschreven C.
c
Tor. B; Torn. C.
d
M'tini BC.
e
11 november.
f
Will'o BC.
Oorkonder: stad Mechelen
Destinataris: graaf Willem III