Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B DE_G_X007v_028_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 645 (groot register Duitsland-Engeland), f. 7v, nr. 28 (wrs. vóór ca. 1336 mrt. 14, naar A).
Opschrift:

Heere Jan van Valkenborch.

Onderstaand afschrift heeft enkele moeilijk te lezen en/of te interpreteren plaatsen. Ook enkele plaatsnamen erin zijn corrupt; mogelijk is 'Jan van Candenborne' te lezen als 'Jan van den Borne'.

Vgl. het volgende nr. DE 29.

Nos Iohannesa de Valkenburgh, dominus de Herle, de Borne et de Herpel, notum facimus universis presentia visuris quod recepimus a nobili ac potenti domino, domino nostro dilecto Willelmob comiti Haynnoniec, Hollandied, Zielandie ac domino Frisie per manus Iohannise de Candenbornef, nostri famuli, apud Montes Haynnoniag sabbato post Jacobi apostoli anno XXVoh ducentas libras i et apud Hagham in Hollandia per eundem Iohannemj ipso die beati Iacobi apostolik anno XXVIo l ducentas libras dicti pagamenti, grosso Turoniensi regis Francie pro XVI denariis computato, in defalcacione feodi quod ab ipso tenemus de m quadringentis lb.n predictis, ipsum dominum nostrum comitem predictum quitamus et quitum proclamamus per presentes.

Presentium testimonio litterarum nostro sigillo munitarum, datum anno Domini Mo CCCo XXVIo in die beati Iacobi apostoli.

 

Istam litteram reddit sigillatamo.

a
Ioh'es B.
b
Will'o B.
c
Haynn. B.
d
Holl. B.
e
Ioh'is B.
f
lezing van C, n en o onzeker B.
g
Haynn. B.
h
1325 juli 27.
i
hier een onduidelijke afkorting (sr', de eerste letter onzeker) B.
j
Ioh'em B.
k
25 juli.
l
hier enkele letters (sexto?) geradeerd B.
m
hier de moeilijk te interpreteren afkorting q'nibus of q'vibus B.
n
boven de regel toegevoegd B.
o
sigill' B.
Oorkonder: Jan van Valkenburg, heer van Herk, Born en Herpen
Destinataris: graaf Willem III