Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B DE_G_X014r_077_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 645 (groot register Duitsland-Engeland), f. 14r, nr. 78 (wrs. vóór ca. 1336 mrt. 14, naar A).
Opschrift:

Her Coenrait van Herpena.

Vgl. het voorafgaande nr. DE 76, alwaar heer Koenraad eveneens staat genoemd als een van degenen die leenman van graaf Willem III zijn geworden. De heerlijkheid betreft waarschijnlijk Kerpen in de Eifel, ten zuidoosten waarvan het dorp Scheuern ligt.

Wier Conrait here van Kerpen důynb kůnt allen luden dat uns eyn hoe edel man hair Willaem, greve van Heynegouwenc inde van Hollandd, ghegheven hait unde wail betailt veyr hondert kleyn gůlden van Florens ombe dat wir sijn man syn wůrden, voůr willich ghelt wier deym voursproken greven bewist haven inde bewisen mit desen brieve verytich pont Haller erflicher gůlden an onsen egynen gůde, dat es te weten an unsen dorp dat gheheten is Schuren, soe wy it gheleghen is, met aldeyme dat dair to ghehoert so wy dat gewoinlich is, dy wie ende onse nacomelinghe van deyme greven inde van sinen erven ymmermeer te leyne halden solen.

In orkonde dis briefs besegilt mit onsen zegil, inde mit zeegil eyns edelen mans herin Gerards van Blankenheym inde mit zegil heren Godarts van Boland, ridderen, dy as man des vůrsproken greven over deser bewisinghen waren. Inde wir Gerart here van Blankenheym ende Godart van Bolant, riddere vůrghenant, geyn des dat wir hy over hain gheweest da dese bewisinghe is ghescheyt, ende dat id eygen gůytf is inde nemen anders verbonden, inde dat it der gůlder wail wairt is, inde alle dinck ghereekelikin ghescheyt syn; inde dat tughe wir under unsen zeghelen dy desen brieve syn ainghehanghen, up unse holde dy wir onsen here deme greven haven ghedain. Dit is ghescheyt int jaer ons Heren Mo CCCo XXXIIIo des donresdaghes na hogetideg der heyliger merteler Gereonis ende Victoris.

a
H'pen B.
b
de diakritische o te ver naar rechts geplaatst, zoals hierna ook vaak het geval is B.
c
Heyn. B.
d
Holl. B.
e
na de i een geradeerde opgaande letter B.
f
g verbeterd uit d B.
g
de i en de eind-e gecorrigeerd B.
Oorkonder: Koenraad heer van Kerpen
Destinataris: graaf Willem III