Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B DE_G_X015v_090_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 645 (groot register Duitsland-Engeland), f. 15v, nr. 91 (1326 sept. 12-wrs. vóór ca. 1336 mrt. 14, naar A).
Opschrift:

Bort Cagaert.

Nrs. DE 87-99 betreffen alle oorkonden van borgstelling door de graaf voor schepen die van Zeeuwen waren gehuurd ten behoeve van de overtocht van de opstandeling Roger Mortimer en diens leger naar Engeland; zie ook nr. DE 100, alsmede nrs. PC 2, 18 en 19.

Wi Willaem grave van Heynnegouwena etc. maken cond etc. dat wi gheloven Bort Cagaertb van Biervliet, waer dat zake dat zijn hulc dien hi dies heren luden van Mortemeerc verhuert hevet verloren worde bi dien here van Mortemer jof bi zinen luden, jof datten hem die van Enghelant namen in sheren reyse van Mortemeerd tote deser tijd, zo soude wi hem dien hulc ghelden IX pont ende tien scellinghen grote; mar verlore hi dien hulc bi winde jof bi weder, bi zee jof bi zande jof bi faute van ghewande jof bi onbehendighen scipluden jof bider sciplude versumenesse, zone zoude wies niet ghelden.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe dies vriedaghes vor sente Bartholomeus dach int jaer ons Heren vane ses ende tvintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et commune consilium.

a
Heynn. B.
b
de eerste letter onduidelijk (E?) B.
c
Morteme' B.
d
Morteme' B.
e
de eerste letter onduidelijk vanwege een correctie B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Bort Cagaert van Biervliet