Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X017v_061_1 B FR_G_X018v_061_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 17v, nr. 64 (primaire registratie).
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 18v, nr. 64 (61) (na 1331 juli 17, wrs. vóór 1336 mrt. 15, naar A).
Opschrift:

Eneke Rotterdesa.

In de marge een hoofdletter C.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 360.

Gronseterbuere moet worden gezocht bij het water de Grons/de Gronzen (letterlijk: de buren van de sitters bij de Grons); Cappenberch is identiek met Warnzer Noordburen alias Karnewald (vriendelijke mededeling prof. dr H. Mol).

Wi Willaemb grave etc. maken cont allen luden. Want Enekec Rotterdesd manne uyt Westergo ons ghesuoren hevet trouwe als een trouwe man sinen here scoudich es te wesene, zoe hebben wi hem verlyet, behouden elken anderen sijns rechts, ende bevolen onse scoutambocht van Gronseterbueref ende van Cappenberch te bedriven ende te verwaren tonser ere ende ter lude orbaer.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes vor sente Dyonisius dach in anno XXVo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, Zudensemg et commune consilium.

a
Rott’des B.
b
Will. AB.
c
lezing van de tweede letter onzeker, maar eerder n dan u A; duidelijk n B.
d
Rott’des AB.
e
doen door een andere hand erboven geschreven A; tedoene B.
f
de n kan ook als u worden gelezen A; duidelijk Gronseterbuere B.
g
Zuden. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Eneke Rotterdesmanne uit Westergo