Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X025r_110_1 B FR_G_X024r_110_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 25r, nr. 112 (primaire registratie).
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 24r, nr. 113 (111) (na 1331 juli 17, wrs. vóór 1336 mrt. 15, naar A).
Opschrift:

De Vriesen twusschen Alcmer ende Medenblic.

In de marge een kruisje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 482.

Deze oorkonde, die de chronologische orde van het register doorbreekt, zal op of kort na de datum van uitvaardiging in A zijn geregistreerd op de brede ondermarge van f. 25r.

Zie ook de volgende oorkonde nr. FR 111 in het register.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi ghegheven hebben ende gheven onsen goede luden van Vriesland die wonen tuysken Akemairb ende Medenblicc binnen diere dijckinghe in onsen vryen ambochte, zo wad dienst man diere in woent ofte in te wonen comet zijn goed ervend op sinen arfnamen die wonende blevene in onsen vrien ambochte binnen den palen voirs.

In oirkonde etc. Ghegheven in die Haghe op den dertienden dach vander maeintf van meye int jaer ons Hereng M CCC neghen ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Mathiam et Heynrich heren Dirrixi f.j

a
Will. AB.
b
aldus A; Alcmer B.
c
Medemlec B.
d
evren A.
e
bliven B.
f
lezing onzeker A; vander maeint ontbr. B.
g
ons Heren ontbr. B.
h
Heynr. A.; Henr. B.
i
Dirx B.
j
sone B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: dienstmannen in West-Friesland