Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B GE_G_X007v_016_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 620 (groot register Gelre), f. 7v, nr. 16 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Die gravynne van Ghelre.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 93. – Niermeijer, Bronnen economische geschiedenis beneden-Maasgebied, p. 109, nr. 221.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast (zie de Inleiding).

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi eere edelre vrouwen, onser liever nichten der gravinnen van Ghelre, oirlof ghegheven hebben te doen voeren teser tijd een vlet houts voirbi onser tollen sonder tollen dair of te gheven, dat waerdich es tote hondert pond Tornoysec toe; ende ombieden allen onsen tolnairs dat si dat vletd houts dat hair toe behoirt tote deser tijd varen ende liden e laten omghemoyt, sonder tollen dair of te nemen.

Ghegheven in Middelburchf dinxendaghes voir Palmenzonnendach int jaer ons Hereng M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemh.

a
Will. B.
b
Heynn. B.
c
Tor. B.
d
velt B.
e
hier liden herhaald B.
f
Midd. B.
g
ontbr. B.
h
Zuden. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de gravin van Gelre