Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B GE_G_X008v_024_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 620 (groot register Gelre), f. 8v, nr. 24 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Joncfrou Margrietea van Hagensteyne Henricx wijff vander Lecke.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 132.

Wi Willaem grave van Henegouwenb etc. maken cond allen luden dat joncfrou Margriete van Haghensteyne, Heynrix wijf van der Lecke, an ons versocht hevet tontfane alsulc ghoet als si van rechte van ons sculdich waren tehouden, alsoe dat wi hair ghewaren dat si bi c desen versoeke niet versumen en mach, tote onsen weder zegghen toe, sonder archlist.

In oirconde etc. Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes na zente Matheus dach int jaer ons Heren M CCC vier ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum personaliter et Willelmumd camerling.

a
M'griete B.
b
Heneg. B.
c
hier de gecorrigeerde letters de, doorgestreept B.
d
Will'm B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Margareta van Hagestein, echtgenote van Hendrik van der Lek