Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B GE_G_X009v_031_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 620 (groot register Gelre), f. 9v, nr. 31 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Lambrecht van Buyeren.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 154.

Wi Willaem grave van Henegouwena etc. maken cond etc. Want Lambrecht van Buren onser zuster, ver Aliden vrouwe van Buren, hore lijftochte die hare Otte van Buren hoir man, dair God die ziele of hebben moet, gheloeft hadde te makene, bewiset heeft ende gheloeft dat hise vrielike zal laten ghebruken, ende hore in dire lijftochte bewijst hevet die hofstede te Boesichem die gheheten es Kijc over dijc, zoe gheloven wi Lambrechte voirscreven dat wi noch onse nacomelinghe noch ver Aliden onser zuster en ghene veste maken zullen op die hofstede voirs. alsoe langhe als zi levet, dair Lambrecht jof sine nacomelinghe here van Buren ghecranctb mochten wesen.

In oirconde etc. Ghegheven Tordrecht des sonnendaghes voir sente Lambrechts dach int jaer ons Heren M CCC zes ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, Mathiam, Willelmumc camerling et alios.

a
Heneg. B.
b
ghecranc B.
c
Will'm B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Lambrecht van Buren