Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B GE_G_X010v_042_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 620 (groot register Gelre), f. 10v, nr. 42 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Idem.a

Vgl. nrs. GE 40, 41, 43 en 44.

Wi Willaem grave van Henegouwenb etc. ombieden u Jan sheren Gillijs zone, onsen rentemayster van Zuytholland, dat ghi betaeld heren Arnoude van Hokelem twie hondert ende vijftich pond zuarter Tornoysec alse van sinen huse datmen hiet Merenburch, dat gheleghen es ant overste ende van Louvene, dat hi ons op ghedraghen hevet ende wiet hem weder verliet hebben van ons tehouden tenen rechten erfliene; ende van also vele zullen wi u quiten in juwer eirster rekeninghe met desen brieve.

Ghegheven te Leyden des zonnendaghes na zente Matheus dach int jaer ons Heren M CCC neghen ende twintich.

a
nl. Arnoud van Heukelum, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. GE 41 B.
b
Heneg. B.
c
Tor. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Arnoud van Heukelum