Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B KE_G_X002v_016_1 C KE_K_X003r_016_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 2v, nr. 16 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Symon van Zaenden.

Een streep door het begin van de tekst. – Een kruis in de marge.

C: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 3r, nr. 16 (wrs. 1326, naar A).
Opschrift:

Simon van Zaendena.

De begin- en einddata zijn ontleend aan de dag dat de in de tekst genoemde Hendrik titulair heer van Brederode werd respectievelijk het jaar waarin waarschijnlijk deze tekst werd ingeschreven in het verloren register A dat diende als legger voor de beide nu nog voorhanden duplicaten B en C. Deze goederenlijst staat namelijk als voorlaatste van een groep van zes oudere of ongedateerde teksten (nrs. KE 12-17), welke voorafgegaan en gevolgd worden door min of meer chronologisch ingeschreven oorkonden uit 1320: de voorafgaande nrs. KE 10 en KE 11 zijn van 5 februari resp. 9 mei van genoemd jaar, terwijl erna een groepje volgt van op 23-29 augustus te Haarlem uitgevaardigde oorkonden (nrs. KE 18-24). Deze groep van zes retroacta zal dan waarschijnlijk in het verloren register zijn ingeschreven tussen circa half mei en half augustus 1320.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Dit es dat goet dat Symonb van Saendenc hout van den grave.

Int eerst die woninghe ende dat hele land legghende tuschen Heynrix land van Brederode ende joncfrouwen Kerstinen, streckende van den halven vene wechd in der Spaerne. Item die tijns ende die vrie vronee scout van Uytgheeste, ende uyt den tinse van Akerslote X s. jaerlix. Item uter bier tolne van Scoerlef XL s. jaerlix.

Ende van desen goede voers. so heeft hi enen open brief van mijn here, also verre als hijt sculdich es te houden mit enen rechte van mijn here.

[Dienstaantekening:]

Per Iohannemg de Berghenh.

a
Zaend. C.
b
Simoen C.
c
Zaenden C.
d
door een andere hand verbeterd uit toet B; door een andere hand verbeterd uit iets anders, mogelijk uit toet C.
e
ende ... vrone door een andere hand verbeterd uit onede (mogelijk al door de eerste kopiist verbeterd tot over de, door radering van de eerste e en het plaatsen van een afkortingsteken boven de n-u) vriuone B; ende die vri vrone, door een andere hand verbeterd uit onede vriuone C.
f
Scoerlle C.
g
Ihoēm C.
h
B’ghen B.