Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X013v_075_1 B KE_G_X014v_075_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 13v, nr. 73 (primaire registratie).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 14v, nr. 75 (na 1331 juli 24-wrs. vóór 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Truyde Huge die Jagers weduwe.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 133.

Wi Willama grave etc. maken cont allen luden dat wi Truden, Hughen des Jaghers wedewe van Hilleghim, om dat wi haer ofghenomen hebben een stucke veens dat si te brukene plach, haer ghegheven hebben ende gheven met desen brieve vier pond Hollandsb sjaers tote haren live, ende die te delen met haren gheselscip als si den veen plach te brukene; mar na hare doit soe zullen dese vier pond ghelts vorscreven vry an ons comen. Ende ombieden onsen houtvesters die nu sijn jof namals wesen zullen dat si Truden vors. alse langhe als si levet die vier pond jaerlix gheven tote Vorscoterc market, ende daer of enen brief nemen van haer jof van reckeliken luden van quitancien; ende van alsed vele zullen wi onsen hout voesters jaerlix quite scelden met desen brieve in haer rekeninghe.

In orconde etc. Ghegheven in den Haghe des woensdaghes na sente Matheus dach in anno XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per Jan van Pollanen ende Enghebrechte.

a
Will. B.
b
Holl. AB.
c
Voerscoter B.
d
alzo B.
e
Enghebr. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Trude, weduwe van Hugo de Jager van Hillegom