Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X023v_138_1 B KE_G_X021v_138_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 23v, nr. 132 (wrs. 1328 dec.-1329 mei, naar onbekend voorbeeld).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 21v, nr. 138 (na 1331 juli 24-wrs. vóór 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Jan van Bergena.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 78.

Dezelfde oorkonde, met aanmerkelijke verschillen in de tekst, is in dit register al eerder opgenomen; zie nr. KE 9.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc, van Hollandd etc. maken cond ende kenlic allen ludene dat wi Janne van Berghenf ghegheven hebben ende gheven ende hem hebben verlient alle dat goet dat Willaemg van Hairlemh van ons helt, alle die heerscappie, ambochten ende al ander goet, in so wat manieren dat gheleghen es ende hoe dat gheheten es, in allen dien selven rechte alsei Willaemj van Hairlemk van ons plach te houden.

In orkonde desen brieve bezegheld med onsen zeghele. Ghegheven in die Haghe des saterdaghes voir sinte Lourens dach int jaer ons Heren Mo CCCo ende achtiene.

a
B’gen B.
b
Will. AB.
c
Heynn. A; Heyn. B.
d
Holl. A; van Holland ontbr. B.
e
etc. i.p.v. ende ... luden B.
f
B’ghen A.
g
Will. A.
h
Haerlem B.
i
alst B.
j
Will. A; Willem B.
k
Haerlem B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan van Bergen