Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X025r_149_1 B KE_G_X022v_149_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 25r, nr. 143 (primaire registratie).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 22v, nr. 149 (na 1331 juli 24-wrs. vóór 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Willem vander Horst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 176.

Gezien de afsluitende notitie zal Hendrik heer Dirksz. de koper van de goederen zijn.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi Willaemb van der Horst oirlof ghegheven hebben ende gheven te vercoepen te vryen eyghen twie made lands een vierendeel min, die gheleghen sijn in Welserbroecc, dair Jacob van der Horst an legghet op die westzide ende Gheraerdd van der Moelene op die oestzide; item I ackerlandsf bi der wint molen te Velseng, dair an leghet Willemh Mateni sone op die oistzide ende op die west zide Dieric Gheridsj sone; item die helft van Hasekijns lande, dair leghet an an doestzide oude Boudenk ende an di westzide Willaeml Ockers sone; ende al dit goed voirs. helt die voirnoemde Willaemm van der Horst van ons te liene. Ende wie dit voirs. goed jeghens hem coept, dien zullen wijt waren te vrien eyghen, sonder archlist.

In orkonde etc. Ghegheven te Hairlemn op den elfsten dach van meye int jaer ons Heren M CCC XXIXo.

 

Dese brief es ghelevert Heynric heren Dierixo sone, ende die zalre minen here den derden penning of berechtenp.

a
Will. AB.
b
Will. AB.
c
de eerste e onduidelijk, mogelijk een o A; Wolselbroec B.
d
Gher’d A; Gher. B.
e
Molen B.
f
acker lands B.
g
Velzen B.
h
Will. B.
i
Matten B.
j
Gher. B.
k
Boudiin B.
l
Will. AB.
m
Will. AB.
n
Haerlem B.
o
Dierics B.
p
lezing van de letters ec en ten onzeker, deels vanwege een vlek A; berekenen B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van der Horst