Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X030v_202_1 B KE_G_X026v_202_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 30v, nr. 196 (primaire registratie).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 26v, nr. 202 (na 1336 sept. 14-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Machtelt Wouter van Rollants wijff.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 239.

Willaem ..grave van Heynnegouwena, van Hollandb ende here van Vrieslandc maken cond allen luden dat Wouter van Rolland met onser hand ghemaict hevet Machtelden sinen wive tot hore lijftochte twintich scered beesten in den Houte te gane ende den tiende over die Spairne ende ter Leede, die hi van ons te liene hevet; in wilker lijftochte wi gheloeven Machtelden voirscreven te houden alse wi sculdich sien te doene na zede ende costume van onsen lande.

Ghegheven tote Hairlem op onser Vrouwen dach half oichste int jair ons Heren Mo CCCo ses ende dortich.

a
Heynn. A.
b
Holl. A.
c
etc. i.p.v. van Heynnegouwen ... Vriesland B.
d
scare B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Wouter van Rolland en zijn echtgenote Machteld