Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X003r_012_1 C NH_K_X002v_012_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 3r, nr. 12 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Idem de consimili.a

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 2v, nr. 12 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Idem de eodem.b

De datering is afgeleid van het voorafgaande nr. NH 11.

Deze toestemming tot verkoop is eveneens geregistreerd op een in het register C ingestoken los blaadje: zie nr. NH 73.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Item ghegheven op dien selven dach enen brief dat mijn here ghegheven heeft orlof Dieric van Zueten te vercopen drie morghen lands die hi helt te lyenec van den grave te vrien eyghen, legghende an Roedenborgherd lane, an die nordzide an Dierix land van Alcmadee ende an f die zuytzide van Dierix lande van Haerlemg, wilc lant Jan die Man ghecoft hevet jeghens Dieric van Zueten voers.; welc wi hem verlien ende gheven te vrien eyghen sinen vrien wille mede te doene.

a
nl. Dirk van Zwieten, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. NH 11 B.
b
nl. Dirk van Zwieten, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. NH 11 C.
c
verbeterd uit iets anders B.
d
Rodenborgher C.
e
Alemade C.
f
hier en hierna om gaten in het perkament heen geschreven C.
g
H'lem B; C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan de Man