Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X005r_022_1 C NH_K_X004r_022_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 5r, nr. 22 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Willem Jacoppijns weduwe.

Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 4r, nr. 22 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Willem Jacopijns weduwe.

In de datering moet ofwel het woord voer worden gelezen als op, ofwel is daarin een element weggevallen, te weten de weekdag waarop de oorkonde is uitgevaardigd; dat moet dan een dag in de week vóór sint Agnietendag (21 januari) zijn geweest. – De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Willaema grave van Henegouwenb c etc. maken cond allen luden dat wi bi gratien ende ommed Goeds willen ghegheven hebben ende gheven Willaem Jacoppijnse wedewe die helft van dienf goede dat Willaemg Jacoppijnsh was doe hi was in sinen lesten live, so waer dat gheleghen es, wilc goed Willaem voers. jeghens ons verburt hadde.

In orkonde deser lettere bezeghelt met onsen zeghelei. Ghegheven in die Haghe int jaer ons Heren M CCC ende zestiene voer sinte Agnieten dach.

a
Will. B; Wi Will. C.
b
Heneg. B; Heynn. C.
c
hier van Holl. C.
d
verbeterd uit onse, geschreven met ronde eind-s B; vermoedelijk dezelfde correctie C.
e
Jacopijns C.
f
den C.
g
Will. C.
h
Jacopijns C.
i
etc. in plaats van deser lettere ... zeghele C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de weduwe van Willem Jacopijn