Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X016r_093_1 C NH_K_X017v_093_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 16r, nr. 94 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Comes constituit procurationes etc.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 17v, nr. 92 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 250.

Bij de datering van deze oorkonde, uitgevaardigd op 16 maart, is uitgegaan van een winterstijl (zie de Inleiding). Bij aanname van een voorjaarsstijl zou Halfvasten (de zondag Letare), de datum waarop de onderhandelaars in London de gesprekken zouden beginnen, wel zeer kort na de uitvaardiging vallen, te weten op 21 maart 1322; de tijd om de reis te maken zou dan zeer krap bemeten zijn geweest. In 1321 daarentegen valt de genoemde dag pas op 29 maart. Ook de plaats in het register lijkt eerder te wijzen op een datering in maart 1321 dan in 1322.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Universis presentes litteras inspecturis vel audituris, Guillelmusa comes Haynnonieb, Hollandie, salutem cum noticia veritatis. Noverint universi quod nos discretos viros, dilectos et fideles nostros dominum Cristantium de Raporst militem ac Johannem de Tornacoc clericum et quemlibet eorundem in solidum constituimus et ordinavimus, facimus et ordinamus tam pro nobis quam pro gentibus nostris veros et legitimos procuratores et nuncios speciales seu acternatos ad tractandum, computandum et concordandum nomine nostro et gentium nostrarum predictarum cum Robertod dicto Eliis, Waltero dicto le Keu de Sycolee et socios eorundem de omnibus impetitionibus, debitis, litteris seu quibuscumque conventionibus aut obligationibus quas ipsi a nobis seuf gentibus nostris requirere poterunt, et nos seu gentes nostre ab ipsis ad diem statutum et concordatum per consensumg excellentissimi principis et domini nostri karissimi domini Edwardih, Dei gratia regis Anglie, domini Hybernie ac ducis Acquitanie et nostrum nunc in media Quadraghesima futurai apud Londoniumj in Anglia observandum, dantes insuper dictis nostris procuratoribus seu alteri eorundem plenam potestatem et mandatum speciale cum eisdem concordandi et finaliter conputandi, litteras nostras obligatorias seu quascumque alias requirendi et recipiendi ac predictos Robertumk et Walterum et ipsorum socios quitandi ex parte nostra seu gentium nostrarum, ac omnia alia et singula faciendi que nos ipsi faceremus vel facere possemus si ad diem predictum personaliter interessemus, quicquid enim per predictos nostros procuratores seu alterum eorundem ad dictum diem cum eisdem actum, computatum seu concordatum fuerit in premissis pro nobis et gentibus nostris ratum et firmum promittimus observare.

In cuius rei testimonium etc. Datum apud Valenchenisl XVIa die mensis marcii anno Domini Mo CCCo vicesimo primo.

a
Guill's BC.
b
Haynn. BC.
c
T'naco B; T'nato C.
d
Robbarto C.
e
tussen S en y een geradeerde i B; Nicole (verbeterd uit Sincole) C.
f
vel C.
g
concensum, uit concessum C.
h
Eduardi C.
i
1321 maart 29
j
London. BC.
k
Robartum C.
l
Valenthenis C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Kerstant van Raaphorst, ridder, en Jan van Doornik, klerk