Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X021r_126_1 C NH_K_X025r_126_1 NH_K_X025v_126_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 21r, nr. 129 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Jan Dirx z. uten Broek.

In de marge: Van den broeke. – Eronder in de marge een kruis.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 25r-25v, nr. 125 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 105.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken kond allen luden dat wi onse woninghe ten Broec ende ommetrent twintich morghen lands die ter woninghe behoren, legghende ind Haghe ambocht, die ons ane quam bi Dierix doet uten Broeke ende daer joncfouwen Hasikaiene uten Brokef haer lijftochte an hevet, ende gheleghen es binnen desen marken: opt oest ende Jan van der Weteringheg, op twestende die nuwe wech ende overh die nuwewech ene halve morghen, op die noirtzide Florens Vrieseni zoens land met sire stiepkinder land ende Daniel Bayonj, op die zuytzide Jan Bobelsk soens land, Jan Werenbrechtl soens land ende Willaem Priesters soens land, ghegheven hebbenm ende gheven na joncfrouwen Hasekaiens doet voerseyd Janne Diericsn sone uten Brokeo ende Dieric Wouter sinen broeder, omme dienst willen die ons hoir ouders ghedaen hebben ende si ons noch p doen zullen, in rechten liene van ons te houden, Jan die ene helfte ende Dieric voers. dandre, dats te wetene dat Dieric voerseydq hebben salr die halve morghen overs den nuwen wech ende dat gheestland buten den Dorenghanghe ende den t Odevaers camp ende den Paerden campu, ende Jan sal hebben die woninghe voerscreven ende al dat ander land.

In oirkonde desen brieve etc. Ghegheven indenv Haghe des dinxendaghes voer meyen dach int jaer ons Heren M CCC twie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, Symonw de Bentenx, dominum de Raphorsty et alios de consilio domini mei.

a
Will. C.
b
Heneg. BC.
c
Holl. C.
d
int, de t tussengeschreven C.
e
Kasikaien C.
f
Broeke C.
g
Wet'inghe B; Wat'inghe C.
h
gecorrigeerd C.
i
ri gecorrigeerd C.
j
Layon C.
k
Bokels, de k verbeterd tot b C.
l
of Worenbrecht B; Ver'brecht of Vor'brecht C.
m
in de marge bijgeschreven C.
n
Dierix C.
o
Broeke C.
p
hier ons, doorgestreept C.
q
voersey B.
r
door andere hand boven de regel toegevoegd C.
s
gecorrigeerd C.
t
hiervóór in de marge, door andere hand, en uitgeveegd: Parde C.
u
ende den Pardecamp door andere hand boven de regel toegevoegd C.
v
in den den, het eerste den doorgestreept C.
w
Sy. B; Sy C.
x
boven de eind-n een afkortingsstreep BC.
y
Raph. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Dirksz. uten Broek en zijn broer Dirk Wouter