Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X021v_128_1 C NH_K_X026r_128_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 21v, nr. 131 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Florijs Molle eygendom.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 26r, nr. 127 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Bij het begin van de tekst in de marge een horizontaal streepje.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 105.

Vgl. nrs. NH 129, 223, 311 en 312.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwena, van Hollandb etc.c maken kont etc. dat wi ghewaren ende ghevend Florijse Molle vri te sinen eyghen vier morghen lands legghende op Scievene die Willaemf Clays Heerkijns soeng waren ende ons anequamen vri bih rechte ende vonnesse der welgheboenre hiemradere van Scieland, van morghengelde dat dese Willaemi in ghenomen hadde ende anders onghaeldj dat opt voers. land liepk ende van onsen weghen daer voren uyt gheleyd waerd bi Dieric van der Made onsen baeliu van Delfland ende van Scieland, van wilken ghelde voerscreven Florijs voers. betaeldl hevet dit morghen gheld ende dat ongheld dat van onsen weghen dair voren uyt gheleyd was, ende daer omme so gheven wi hem dit voerseyde landm ende ghewarent hem vri tyeghens elken manne. Item gheven wi hemn vri vier morghen lands legghende op Schievene die scotvries waren ende ons anequamen vri bi rechte ende vonnesse onser welgheboenre hiemradreno van Schielandp, alse van onghelde dat van onsen weghen daer voer uyt gheleyt was bi Janne van Rosenburch, die onse baeliu was van Delfland ende van Schielandq, wilc land voers. Florijs voerscrevenr cofte tyeghens Jan van Rosenburch om dertich scellinghe Hollandss ende al betaeld hevet, daer ons Jan voers. goede rekeninghe of ghedaen hevet; endet dit land voernoemdu ghewaren wi desen Florijs vri tyeghens elken manne.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes na sinte Marchus daghe int jaer ons Heren M CCC twie ende twintich.

a
Heneg. BC.
b
Holl. C.
c
ontbr. B.
d
verbeterd uit ghegheven B; ende gheven door andere hand boven de regel toegevoegd C.
e
verbeterd uit Florens door expunctie van de e het het zetten van twee accenten boven de n C.
f
Will. C.
g
Heerkijns soens, door andere hand verbeterd uit soens Lauris (?) C.
h
met C.
i
Will. C.
j
ongheld C.
k
e bovengeschreven C.
l
e bovengeschreven C.
m
over enkele uitgeveegde letters C.
n
over enkele uitgeveegde letters C.
o
haemradren C.
p
Scieland C.
q
Scieland C.
r
de eerste letter gecorrigeerd B.
s
Holl. BC.
t
de eerste letter gecorrigeerd uit een kapitaal G C.
u
voermoend C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Floris Mol