Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X022v_136_1 C NH_K_X028r_136_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 22v, nr. 140 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Jacob van Benthem.

In de marge, door andere hand: Nota.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 28r, nr. 135 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 106.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken cond etc. dat wi omme goeden dienst die ons onse ghetrouwe ridder hair Simond van Bentheme ghedaen hevet ende ons Jacob sijn soen noch doen sal, ghegheven hebben ende gheven Jacob heren Symons sone van Benthem vijftien pond Hollandsf syaers van ons te houden in rechten liene, also verre als hem haer Symon van Benthem sijn vaderg ende Jan van Rosenburchh sijn broeder elc van hem beyden gheeft ende bewijst vijftieni pond Hollands syaers in zekeren steden, sonder arghenlist, welke vijftienj pond Hollands syaers wi bewisen hem jaerlixk in tenemen, ende gheven die woninghe mittenl lande dat daertoe behoird die ons ane comen es van Willaem Florens sone binnen den ambochte van Rijswijcm; ende ghebrake ane die woninghe ende ane dien lande voerseyd dat nietn vijftien pond Hollands syaerso waerd en ware, datter aen ghebreken sal dat sal hi in nemen ute onser tiende van Delfland ende van Maesland die ons ane comen es van Dieric van Warmonde. Ende waer dat haer Simonp van Benthem ende Jan van Rosenburch den voernoemden Jacob niet en ghoeden elc van vijftien pond Hollands syaers in zeker stede alse voerseyd esq, zoe zullen wi ane tastenr an onse goed voerseyd ende zullen vri ende quite wesen van dien vijftiens pond Hollands sjaers. Ende hier bi soet sal hi quite scelden al kerkelic goed ende waerlic bliven; ende dede hijs niet, soe coemt weder onse woninghe ende land voerscreven vrilike ane ons.

In orkonde desen brieve bezegheltu met onsen zeghele. Ghegheven Tordrecht des zaterdaghes na sinte Servaesv dach int jaer ons Heren M CCC twie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

w Per dominum Zudensemx, Iohannemy de Polanen, Willelmumz camerlinc et Enghelbertuma' receptoremb'.

a
Will. C.
b
Heneg. BC.
c
Holl. BC.
d
Symon C.
e
Benthē BC; deze afkorting wordt hierna niet meer aangegeven.
f
Holl. BC; dezeting wordt hierna niet meer aangegeven.
g
Symon sijn vader (wader met de eerste haal van de w geradeerd C.) van Benthem BC; de juiste volgorde d.m.v. verwijstekens aangegeven B.
h
Rosen burch C.
i
wijftien C.
j
wijftien, de eerste haal van de w geradeerd C.
k
van het voorafgaande hem gescheiden d.m.v. een verticale streep B.
l
met dien C.
m
Rijswic C.
n
of met C.
o
ontbr. C.
p
Symon C.
q
door andere hand klein tussengeschreven C.
r
ervóór een geradeerde letter B.
s
wijftien C.
t
boven de regel toegevoegd C.
u
bezeghel B.
v
Servaers met de tweede r geëxpungeerd C.
w
ontbr. C.
x
Zuden. BC.
y
Io. B; Io C.
z
Will'm B; Will. C.
a'
Enghelb'tum BC.
b'
ontbr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jacob zoon van Simon van Benthem