Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X027v_171_1 C NH_K_X036r_171_1 NH_K_X036v_171_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 27v, nr. 175 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Gerijt Woutter Asigen z.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 36r-36v, nr. 169 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Opschrift:

Gerit Wouterss.

Vgl. nr. NH 172.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwena, van Hollandb etc. maken cond allen ludenc dat Gherardd Wouters Asighene sone ontfaenf heeft van ons te rechten liene drie ghaerdeng lands legghende int ambocht van Zoeterwoude in Gheyenh veren Liedewii soens were, daer elke ghaerde of houd XVI voeten breet, streckende van den Vliet toet in dierj mere.

In orkonde k etc. Ghegheven in diel Haghem des manendaghes na sinte Jans daghe toet uytghaende oest int jaer ons heren M CCC XXIIIo.n

a
Heneg. BC.
b
Holl. BC.
c
etc. i.p.v. allen luden C.
d
Gher. BC.
e
of Afighen C.
f
de t bovengeschreven B.
g
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een verticale vouw in het perkament C.
h
G door andere hand tussengeschreven C.
i
Li gecorrigeerd C.
j
der (d') C.
k
hier desen brieve C.
l
op rasuur C.
m
vóór de H een uitgeveegde g C.
n
aldus C; de datatio in andere volgorde en zonder plaats van uitvaardiging: Ghegheven int jaer ons Heren M CCC ende XXIIIo des manendaghes na sinte Jans daghe toet uytghaende oest B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gerard Wouters Asigenz.