Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X028v_181_1 C NH_K_X038r_181_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 28v, nr. 185 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Airnoud Diercx z. van Zanthurst.

In de marge een kruisje.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 38r, nr. 178 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Opschrift:

Aernoud Dirxss.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwena etc. maken cond etc. dat wi Arnoudb Dierix sone van Zanthurst omme dienst die zijn ouders onsen ouders ende ons dickec ghedaen hebben hier voermaels, hem gheghevend hebben ende gheven onse vijf morghen lands legghende an tende van Rodenburchgher lanee tote Soeterwoudef waerd, dieg ons ane quamenh van Kerstansi doede van Roedenburchj, van ons ende van onsen nacomelinghen te houden in rechten liene; endek wandl Arnoud voers. ghienen soene en heeftm soe hebben wi hem ten gratie ghedaen ende doen: es dat hi stervet sonder wittachtighen sone na hem te latene, dat dese voers. vijf morghen lands comen sullen opo sine ouster wittachtigher dochter, ende voerd van onsp te houden te rechten lieneq.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven tote Alkemaerr des sonnendaghes nas sinte Jans dachte uytghaendet oist int jaer ons Heren M CCC ende XXIIIou.

a
Heneg. BC.
b
Anoud B.
c
c (onduidelijk) bovengeschreven (door andere hand?) B; dicke, door andere hand verbeterd uit dike C.
d
door andere hand verbeterd uit ghedaen C.
e
Rodenburgherlane C.
f
Soet'woude BC.
g
dat C.
h
anequam C.
i
Kerstan C.
j
Rodenburch C.
k
boven de regel toegevoegd C.
l
waend C.
m
gheeft C.
n
die C.
o
verbeterd uit an C.
p
door andere hand boven de regel toegevoegd C.
q
volgorde: ten rechte liene te houden C.
r
Alkemair C.
s
tote Alkemaire des sonnendaghes na door andere hand verbeterd uit in die Haghe op C.
t
t bovengeschreven B.
u
III op een geradeerde X C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Arnoud Dirksz. van Zandhorst