Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X030v_196_1 C NH_K_X040r_196_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 30v, nr. 200 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Herena Rogier van Mortemen.

Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 40r, nr. 193 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 124.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De doorgestreepte notitie aan het einde van de tekst hoort vermoedelijk bij het in het register voorafgaande nr. NH 195; zie aldaar.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Henegouwenc etc. maken cond etc. dat wi enen edelen man heren Rogier van Mortemeird, ridder, sinen knapen, sinen maisniden ende sine bodee goede, vaste ende zekerf gheleyde ghegheven hebben ende gheven onghemoyt te varen, te keeren ende te bliven over al in onsen landen daer si willen, sonder arghenlist; ende dit sal gheduren tonsen wedersegghen.

In orkonde desen brieveg etc. Ghegheven in die Haghe op den Jaers dach int jaer ons Heren M CCC ende XXIIIo.h

a
Hn' B.
b
Will. C.
c
Heneg. BC.
d
Mortemeer C.
e
sinen boeden C.
f
k gecorrigeerd B.
g
desen brieve ontbr. C.
h
hierna de doorgestreepte aantekening: Hanc litteram dedit Gherard (Gher. BC) Enghelberto (Enghelb'to BC), et domino inde habebit XXI lb. Hollandensium (Holl. BC), de quibus Enghelbertus (Enghelb'tus B; Engheb'tus C) computabit. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Roger Mortimer, ridder