Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X031v_202_1 C NH_K_X041r_202_1 NH_K_X041v_202_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 31v, nr. 206 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Dierick Jans z. van Warmonde.

In de marge een kruisje.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 41r-41v, nr. 199 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Opschrift:

Dirck Janss.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond etc. Wand alle Dierix goed van Warmonde dat hi van ons helt ane ons ghecomen ende verstorven es, ende Dieric Jans sone ons ghetoecht hevet met Dierix opene brieve van Warmondec voerscreven dat hi van hem helt viertich scellinghe Hollandsd sjaers van den tinse tote den Houte, soe hebben wi Dieric Jans sone voers. die viertich scellinghe Hollandse sjaers voerscreven verliet ende verlien met desen brieve van ons endef van onsen nacomelinghen hem ende sinen nacomelinghen in rechten liene te houden.

In orkonde etc. Ghegheven tote Haerlaem des woensdaghes na Jaersdach int jaer ons Heren M CCC ende XXIII.

a
Will. C.
b
Heneg. BC.
c
Wairmonde C.
d
Holl. BC.
e
Holl. BC.
f
boven de regel toegevoegd C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Dirk Jansz.