Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X044v_216_1 B NH_G_X033r_216_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 44v, nr. 213 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 33r, nr. 210 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Here Jan die Buser.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 128.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi orlof ghegheven hebben ende gheven heren Jan den Buser, prochipape te Voirborchc, al zijn goed dat hi heeft of hebben zal, roerende ende onroerende, te ervene ende te latene soe waer hi selve wille na zire doet in Goeds eerend ende zire zielen orbaer, ende sceldene quite alle erfnesse van hem voir ons ende voir onse nacomelinghe die ons van hem boren mochte na den rechte van onsen lande, of wire enich recht an hadden.

In orkonde etc. Ghegheven tote Dordrechtf des dinxendaghes na Beloken Paeschen int jaer ons Heren Mo CCCo vier ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Iohannemg de Polanenh, Ingilbertumi et Iohannemj de Wervek.

a
Will. B.
b
Heynn. A; Heneg. B.
c
Voerburch B.
d
heren B.
e
de eerste e onduidelijk A.
f
Dordr. A.
g
Ioh'em A.
h
Polan. AB.
i
Inghilb'tum A; Enghelb'tum B.
j
Io. AB.
k
W've A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan de Buser, parochiepriester te Voorburg