Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X045r_223_1 B NH_G_X033v_223_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 45r, nr. 220 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 33v, nr. 217 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Florijs Mol.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 105.

Vgl. nrs. NH 128, 129, 311 en 312.

Wi Willema grave etc. ombieden onsen baliuy van Scieland ende onsen scouten dieb aldaer c nu sijn jof hier nae wesen zullen dat ghi van alsulken lande als Florijsd Mol ghecocht hevet, daer e onse opene brieve of hevet, niemant of gheen recht enf doit daer of van enighe an spreken jof van enighen commer die daer up mocht hebben gheweset jof ghemaket was vor dese tijt, want hetg ons toe ghewiset es ende anghecomen vri bi rechte ende vontnesse onser welgheboren heemraders van Scieland.

Ghegheven des dinxendaghes vor meye dach in anno XXIIo.

[Dienstaantekening:]

Per Enghebertumh receptoremi et Willelmumj camerlinc.

a
Will. AB.
b
boven de regel toegevoegd A.
c
hier die, doorgestreept A.
d
Flor. A.
e
hier ontbreekt wel het woord hi AB.
f
rechten aaneengeschreven, en gescheiden door een verticaal streepje B.
g
wanthet aaneengeschreven B.
h
Engheb'tum A; Enghelb'tum B.
i
R. A.
j
Will. A; Wilhelmum B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Floris Mol