Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X046r_229_1 B NH_G_X034v_229_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 46r, nr. 226 (primaire registratie).
Opschrift:

Roerende tvoer offeren.

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 34v, nr. 223 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Florijs vanden Velde ende Yewijn Heye etc.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 132.

Wi Willaema etc. maken cont allen luden. Want Florens van den Velde ende Yewijn Heye uyte Maseland onderlinghe twiedenb omme haer wive voir offeren ende voir paes te nemen, ende si des gheheeliken ende al ons ghebleven sien, soe segghen wi daer of onse zegghen: int eerste dat Florensc wijf voirseyd voir offeren zel ende daerna Yewijn Heyen wijf, ende dat Yewijn Heyen wijf voirend paes nemen sel ende daer na Florens wijf van den Velde; ende des ghelike haerre broeder wive ane beyden siden.

Ende om dat dit vaste ende stade etc.e Ghegheven in die Haghe des dinxen daghes na sente Matheus dach int jaer ons Heren Mo CCCo XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per commune consilium domini.

a
Will. AB.
b
twisten B.
c
Florijs B.
d
voer B.
e
verbeterd uit ch A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Floris van den Velde en Iwein Heye uit Maasland