Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X046r_232_1 B NH_G_X034v_232_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 46r, nr. 229 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 34v, nr. 225 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Monster ambocht.

In de marge, door andere hand: Comi(tatus).

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 132.

Wi Willema etc. maken cont allen luden dat wi onsen goeden luden van den ambocht van Monstereb sulke gracie ghedaen hebben dat wi willen ende ghebieden dat elc man die scotbaer goit hevet binnen den ambocht van Monsterec, zoe waer hi vaert van desen daghe voert, dat sijn goed dat hi nu hevet in den ambocht vors. scot ghelden zal gheliken den anderen dier in bliven.

In orconde etc. Gegheven in den Haghe des woensdaghes nae sente Matheus daghe in anno XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per Jan van Pollanend.

a
Willaem B.
b
Monst'e A.
c
Monst'e AB.
d
Polaen B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: goede lieden van het ambacht Monster